Liity jäseneksi

Logistiikkaupseerit ry:n jäseneksi voi hakea, mikäli täyttää säännöissä määritellyt edellytykset. Näitä ovat:
* jäsenhakija on saanut logistiikka-, huolto- tai materiaalialan koulutuksen tai työskentelee logistiikka-alan tehtävissä
* jäsenhakija voi olla upseeri, erikoisupseeri tai reserviupseeri

Hallituksen yksimielisellä päätöksellä voidaan yhdistyksen jäseneksi hyväksyä myös henkilö, joka merkittävästi edistää yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta tai tukee merkittävästi puolustusvoimien logistiikkajärjestelmää.

Hallitus hyväksyy kaikki yhdistyksen jäsenet

Kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä vuosikokouksen valitsemana yhdistyksen jäsen, joka on ansioitunut puolustusvoimien logistiikassa tai edistänyt ansiokkaasti yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhteisö tai yritys, joka merkittävästi tukee yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta. Kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jos haluat hakea jäsenyyttä, täytä sähköinen jäsenhakemus yllä tai paperinen hakemus, joka on toimitettava yhdistyksen sihteerille tai hallituksen jäsenelle. 

Logistiikkaupseerit ry julkaisee kaikille jäsenille jaettavaa Logistiikkaupseeri-lehteä, joka on 4-värinen ja ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Lehdessä julkaistaan kokouskutsut, yhdistyksen tiedotteet sekä siinä on ajankohtaisia asiantuntija-artikkeleja puolustusvoimien ja elinkeinoelämän huollon ja logistiikan alalta.

Yhdistyksen aluetoiminta tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua järjestettäviin tapahtumiin, vierailuihin ja esitelmätilaisuuksiin.

Vuoden 2021 jäsenmaksun suuruus on 25 €. Tarkemmin jäsenyyttä esitellään säännöissä.

Täytä hakemus

Liity jäseneksi Logistiikkaupseerit-yhdistykseen. Yhdistykseen kuuluu jo yli 1000 jäsentä. Liity sinäkin!

Ohje:
kaikki *merkityt kentät ovat pakollisia sekä söhköposti on oltava oikea.


  Nykyinen puolustushaara*

  Jäsentietojen muutos

  Osoitteiden muutokset, jäsenmaksuja sekä jäsenrekisteriä koskevat tiedustelut pyydetään lähettämään kirjallisesti osoitteella:

  Markus Gardberg (sihteeri)
  PL 7
  00861 Helsinki
  tai sähköpostilla logury(at)gmail.com

  Jäsenmaksuasiat

  Jäsenmaksu ja laskutusasiat pyydetään lähettämään kirjallisesti Tero Blomsterille osoitteella:

  Logistiikkaupseerit ry /co Henkilöstöasiantuntija Tero Blomster
  Pääesikunta
  PL 919
  00131 Helsinki
  tai sähköpostilla tero.blomster(at)mil.fi