Logistiikkaupseerit - Ammukset naamioverkon alla

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Päivitetty: 24.5.2018

Rekisterin ylläpitäjä

Nimi: Walter Pomell
Osoite: Maanpuolustuskorkeakoulu PL 7, 0081 Helsinki
Yhteystiedot: logury@gmail.com

Yhteyshenkilö rekisteriäkoskevissa asioissa

Nimi: Walter Pomell
Osoite: Maanpuolustuskorkeakoulu PL 7, 0081 Helsinki
Yhteystiedot: logury@gmail.com

Rekisterin nimi

Logistiikkaupseerit ry jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisterin ylläpito, jäsenlehden jakelu, laskutus, yhdistyksen tilaisuudet.

Rekisterin tietosisältö

Etunimi, Sukunimi, Postiosoite, Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin ylläpitäjä kerää henkilötiedot henkilökohtaisesti jäseniltä tai jäseniltä, jotka hakevat jäsenyyttä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötieoja luovutetaan seuraaville tahoille: Yhdistyksen hallitus, taloudenhoitaja, lehden toimitus, painotalo, Posti. Yhdityksen järjestämiin tilaisuuksiin jäseniltä kerätään erikseen tarvittavat tiedot. Esimerkiksi jäsen A ilmoittautuu yhdistyksen syyskokoukseen, joka järjestetään Yrituksen Y tiloissa. Ilmoittautumisen käsittelee yhdityksen hallituksen jäsen (lähtökohtaisesti rekisterin ylläpitäjä). Yhdistyksen hallitus luovuttaa kerätyt tiedot Yrityksen Y henkilötietojen käsittelijälle tarvittavia lupia varten.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto:
Manuaalinen aineisto on arkistoituna rekisterin ylläpitäjälle lukituissa/valvotuissa tiloissa.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot:
ATK:lla käsiteltävä aineisto on henkilötietojen käsittelijöiden saatavilla.Lisätietoja henkilötietoihin liittyvistä asioista antaa rekisterin ylläpitäjä logury@gmail.com