Logistiikkaupseerit - Joukkojen huoltoa

Vilho Wäiniön huoltoupseerisäätiö sr

Everstiluutnantti Vilho Wäiniön Huoltoupseerisäätiö myöntää vuosittain varoja sääntöjensä mukaisesti apurahoihin, avustuksiin ja stipendeihin, jotka liittyvät huoltoupseerien koulutusta palvelevaan sotatieteelliseen tutkimus- ja opetustyöhön, täydennys- ja jatko-opintoihin sekä opintomatkoihin ja niitä koskevaan julkaisutoimintaan. Varoja ei myönnetä virkaurakurssien suorittamiseen.

Säätiö on myöntänyt varoja kolmen viimeisen vuoden aikana noin 25 000 euroa.

Säätiön hallituksen kuudesta jäsenestä kaksi (2) on Logistiikkaupseerit ry:n kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii eversti evp Risto Kosonen. Säätiön asiamiehenä toimii everstiluutnantti evp Timo Vilkko.

Apuraha-anomukset pyydetään lähettämään puolivuosittain 1.3. sekä 1.9. mennessä osoitteeseen:

Everstiluutnantti Vilho Wäiniön huoltoupseerisäätiön hallitus,
c/o asiamies Timo Vilkko

Lisätietoja:
timo.vilkko@gmail.com