Logistiikkaupseerit - Raketinheitin toiminnassa

Hallitus

Logistiikkaupseerit ry:n syyskokous valitsee vuosittain yhdistyksen hallituksen seuraavalle toimintavuodelle. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, joka on samalla yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kahdeksan (8) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenistä vähintään kolmen (3) tulee olla erossa vakinaisesta palveluksesta tai reserviupseereita.

Logistiikkaupseerit ry:n hallitus vuonna 2021 on seuraava:

Puheenjohtaja
eversti Mika Multanen

Varapuheenjohtaja
luutnantti res Pekka Saarinen

Muut hallituksen jäsenet
insinöörieverstiluutnantti Harri Saarinen
komentaja Juha Kotilainen
komentaja Vesa Aalto
majuri Mika Pyykkö
komentajakapteeni Juha Seppänen
kapteeni Lauri Mukka
kapteeni Ville Tolvanen
luutnantti res Hans Gabrielsson
komentaja evp Pentti Miettinen (Valtuuskunnan pj)

Hallituksen sihteeri
kapteeni Markus Gardberg (logury@gmail.com, puh. 0299 530 548)

Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat everstiluutnantti Mauri Etelämäki ja eversti evp Risto Kosonen