Jäsenmaksu 2020

Yhdistyksen jäseniä pyydetään huomaamaan, että loppusyksystä 2020 jäsenille lähetetty jäsenmaksulomake koski vuotta 2020, ei vuotta 2021. Tämä siksi, että jäsenmaksusta päättävä kevätkokous (2020) siirrettiin Covid19 vuoksi syksylle ja pidettiin vasta syyskokouksen 2020 yhteydessä.