3.10.2022 syyskokouksen esityslista

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SYYSKOKOUS 3.10.2022

ESITYSLISTA

 

1§             Kokouksen avaus

2§             Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

3§             Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§             Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi

5§             Vuoden 2023 toimintasuunnitelma

6§             Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2023

7§             Talousarvioesitys 2023

8§             Hallitusesitys vuodelle 2023

                 – hallituksen jäsenten määrä

                 – hallituksen ja yhdistyksen puheenjohtaja

                 – hallituksen ja yhdistyksen varapuheenjohtaja

                 – hallituksen muut jäsenet

                 – toiminnan tarkastajat 2023

                 – yhdistyksen edustajat Vilho Wäiniön säätiön hallitukseen

9§             Valtuuskunnan kokoonpano vuodelle 2023

                 – puheenjohtaja

                 – varapuheenjohtaja

                 – erovuoroiset / uudet jäsenet

10§           Muut asiat

11§           Kokouksen päättäminen